česky | english

Projekt ERBITUX Nádory oblasti hlavy a krku

Endoskopické vyšetření spinocelulárního karcinomu hrtanu.
(Zdroj: Wikipedia)

Histologický nález u spinocelulárního karcinomu hrtanu (kliknutím obrázek zvětšíte).
(Zdroj: Nikon Microscopy – Human Pathology Digital Image Gallery)

Nádory oblasti hlavy a krku představují v zemích Evropské unie u mužů čtvrté nejčastější nádory. Výskyt je charakterizován stoupajícím množstvím od severu směrem ke Středozemnímu moři. Nejnižší hodnoty jsou ve Švédsku a Anglii (9–10 na 100.000 obyvatel). Nejvyšší výskyt byl zaznamenán ve Francii, kde jsou nádory oblasti hlavy a krku stejně časté jako nádory plic (přibližně 50/100.000 obyvatel). Výskyt nádorů oblasti hlavy a krku u žen je výrazně nižší než u mužů (3,1 na 100.000 obyvatel). Také geografické rozložení je rozdílné, vyšší hodnoty výskytu jsou ve Francii, Švýcarsku, Skotsku a Dánsku, nízké ve Španělsku, Itálii, Finsku a některých zemích východní Evropy (2 na 100.000 a méně). Výskyt nových nádorů oblasti hlavy a krku se na světě uvádí 363.000 ročně, počet úmrtí v důsledku těchto nádorů je 200.000 za rok [1].

V posledních letech dochází k výrazným změnám v léčebných možnostech nádorů oblasti hlavy a krku. Multidisciplinární protokoly, konkomitantní chemoradioterapie s nebo bez cytostatické indukce, nové postupy radioterapie jako je frakcionace, IMRT (intensity modulated radiotherapy), opětná diskuse o účelnosti indukce u místně pokročilých nádorů, záchovné protokoly a zcela recentně uváděná biologická terapie přináší určitý pokrok a změnu léčebných náhledů.

Do nádorů hlavy a krku v oblasti ORL patří nádory horního dýchacího traktu, polykacích cest, slinných žláz, dále nádory, vyrůstající z kůže, cév, nervů a dalších tkání. Nejčastěji se tyto nádory vyskytují u kuřáků a alkoholiků , s nedostatečnou hygienou dutiny ústní a s celou řadou přidružených chorob. Všechny tyto faktory přispívají ke špatné prognóze onemocnění. Přestože je většina těchto nádorů poměrně dobře klinicky vyšetřitelná, velká část nemocných přichází k lékaři až v pokročilých stádiích onemocnění. Při hledání optimálního standardního způsobu léčby je třeba úzká spolupráce otolaryngologa-chirurga s odborníkem na záření a chemoterapii.

Epidemiologie nádorů hlavy a krku v České republice

Kliknutím na vybraný graf si můžete obrázek zvětšit.
(Zdroj: www.svod.cz [3])

Zhoubné nádory dutiny ústní (C00-C08)

Časový vývoj incidence a mortality. Srovnání incidence v jednotlivých krajích.
Věková struktura pacientů. Srovnání incidence v ČR a v zahraničí.

Zhoubné nádory jiných částí hltanu (C09, C10, C12-C14)

Časový vývoj incidence a mortality. Srovnání incidence v jednotlivých krajích.
Věková struktura pacientů. Srovnání incidence v ČR a v zahraničí.

Literatura

  1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, Pisani P.: Global cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin 2005, 55(2):74-108.
  2. Kostřica R, Smilek P, Hložek J a spol. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku. Skripta LF MU, Brno, 2003.
  3. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861

zpět na hlavní stránku...