česky | english

Projekt ERBITUX Metastazující kolorektální karcinom

Endoskopické vyšetření kolorektálního karcinomu.
(Zdroj: Wikipedia)

Vyoperovaná část tlustého střeva s invazivním kolorektálním karcinomem.
(Zdroj: Wikipedia)

V diagnostice a léčbě kolorektálního karcinomu došlo v posledních letech ke značnému pokroku. Pochopení podstaty onemocnění na molekulární bázi spolu s novými léčebnými postupy a nové strategie v oblasti screeningových vyšetření pozitivně ovlivnily průběh onemocnění a prognózu pacientů.

Kolorektální karcinom je závažný medicínský a ekonomický problém, který znepokojuje jak pacienty, tak poskytovatele léčebné péče a společnost jako celek v celosvětovém měřítku.

Kolorektální karcinom je v celosvětovém měřítku třetím nejčastějším nádorovým onemocněním s přibližně 944 717 nově zachycenými případy onemocnění v roce 2000. Tato diagnóza tvoří zhruba 10 % všech evidovaných malignit. V západní Evropě je kolorektální karcinom třetí nejčastější malignitou hned po karcinomu plic a prostaty (u mužů) a druhou nejčastější malignitou po karcinomu prsu (u žen). Ve Spojených státech amerických je kolorektální karcinom třetím nádorovým onemocněním v žebříčku jak u mužů (po karcinomu prostaty a plic) tak u žen (po karcinomu prsu a plic). Mortalita v důsledku kolorektálního karcinomu se odhaduje na 450,000 úmrtí za rok [1, 2].

V období od roku 2002 do roku 2010 má v sedmi vyspělých zemích (Japonsku, Německu, Španělsku, Velké Británii, Itálii a USA) dojít k předpokládanému nárůst incidence kolorektálního karcinomu v průměru o 14 %.

Kolorektální karcinom je v České republice jedním z nejčastějších nádorových onemocnění [3], v celoevropském měřítku jsme ve výskytu této diagnózy u mužů na prvním a u žen na druhém místě. Kolorektální karcinom zároveň patří i k nejčastějším příčinám úmrtí na maligní onemocnění u nás. Incidence nádorů kolorekta stoupla za posledních 20 let o 190 %. Ročně je v naší republice zachyceno zhruba 7 450 nových případů kolorektálního karcinomu, na tuto diagnózu ročně umírá 4 400 pacientů. V roce 2001 žilo v České republice 30 600 pacientů s diagnózou kolorektálního karcinomu [3].

U populace nad 50 let, která se nepodrobila screeningu, je 0,5% až 2% pravděpodobnost že onemocní invazivním kolorektálním karcinomem, 1% až 1,6% pravděpodobnost vzniku carcinoma in situ, 7% až 10% pravděpodobnost vzniku velkého (1 cm nebo více) adenomu a 25% až 40% pravděpodobnost existence adenomu jakékoliv velikosti.

Věk se v incidenci kolorektálního karcinomu projevuje nejvíce ze všech demografických faktorů. Sporadický výskyt onemocnění dramaticky narůstá po 45 až 50 roce věku. Ve většině zemí je incidence onemocnění v jednotlivých věkových skupinách nižší u žen než u mužů. V České republice onemocnění postihuje nejvíce populaci nad 50 let, s mírnou převahou u mužů.

Diagnóza onemocnění bývá často opožděná, časná stádia nemoci jsou obvykle asymptomatická. V důsledku toho je u zhruba 25 % diagnostikováno již pokročilé onemocnění s metastázami; u 40–50 % nově diagnostikovaných pacientů v časnějším stádiu dojde v průběhu onemocnění ke vzniku metastáz. Pětileté přežívání je u pacientů s metastatickým onemocněním nízké, zhruba 3 %.

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v České republice

Kliknutím na vybraný graf si můžete obrázek zvětšit.
(Zdroj: www.svod.cz [3])

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku (C18-C21)

Časový vývoj incidence a mortality. Srovnání incidence v jednotlivých krajích.
Věková struktura pacientů. Srovnání incidence v ČR a v zahraničí.

Literatura

  1. Pecen, Topolčan O, Koukalová H et al. Epidemiology of colorectal carcinoma in the Czech Republic. J Tumor Marker Oncology, 2000, 15(1), 55:56
  2. Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999;49:33.
  3. Dušek, L., Mužík, J., Kubásek, M., Koptíková, J., Žaloudík, J., Vyzula, R.: Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, Brno, 2005. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz. ISSN 1802-8861

zpět na hlavní stránku...