česky | english

Garance

  Garanci projektu ERBITUX zajišťuje Česká onkologická společnost.
  Pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního webu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.