česky | english

Projekt ERBITUX

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Koncem roku 2010 byl ukončen sběr dat do registru Erbitux monitorujícího léčbu kolorektálního karcinomu. Údaje o léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem, kteří jsou léčeni Erbituxem, jsou nyní zadávány do registru Corect. Z rozhodnutí sponzora projektu byla zároveň ukončena podpora sledování léčby Erbituxem u karcinomu hlavy a krku.


Projekt ERBITUX je zaměřen na sledování účinnosti léčby biologického preparátu Erbitux®, v současné době používaného pro indikace metastazujícího kolorektálního karcinomu a lokálně pokročilého spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. Projekt se řadí do kategorie lékových registrů, podporovaných výborem České onkologické společnosti. Sledování pacientů bylo rozděleno do dvou na sobě nezávislých registrů pro každou indikaci zvlášť (viz Elektronický chorobopis).

Primární cíle projektu:

 • sledování celkového počtu pacientů léčených Erbituxem v České republice,
 • hodnocení bezpečnosti léčby,
 • hodnocení efektivity léčby.

Sekundární cíle projektu:

 • analýza přežívání pacientů ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům,
 • analýza souboru pacientů léčených Erbituxem ve vztahu k referenčním populačním datům ČR.

Léčebný preparát Erbitux

Cetuximab (Erbitux®) je monoklonální protilátka IgG1, která se cíleně váže na receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Cetuximab je vysoce specifický a má vyšší afinitu k receptoru než dva hlavní aktivující růstové faktory – epidermální růstový faktor (EGF) a transformující růstový faktor alfa (TGF-alfa).

Vazba cetuximabu na EGFR blokuje ligandy indukovanou signalizaci EGFR a na buněčné úrovni vede k inhibici proliferace, angiogeneze a dediferenciace, stimulaci apoptózy a prevenci tvorby metastáz.

Vzhledem k tomu, že Erbitux® je monoklonální protilátka typu IgG1, může být jeho protinádorový účinek zvýšen buněčnou cytotoxicitou, závislou na protilátce. V důsledku toho mohou mít pacienti s nádory exprimujícími EGFR benefit nejen z inhibice funkce receptoru nebo jeho signalizace ale i z imunostimulačního efektu cetuximabu.

Bližší informace o preparátu Erbitux® se dozvíte na stránce www.erbitux.cz.

Literatura

 1. Armstrong B, Doll R. Environmental factors and cancer incidence and mortality in different countries, with special reference to dietary practices. Int J Cancer 1975;15:617.
 2. Artega CL. The target epidermal growth factor receptor: from mutant oncogene in nonhuman cancers to therapeutic target in human neoplasia. J Clin Oncol 2001+19:32S-40S
 3. Baselga J, Trigo JM, Bourhis J et al. Cetuximab (C 225) plus cisplatin/carboplatin is active in patiens with recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck progressing on the same dose and schedule platinum-based regimen. Proc ASCO 2002; 21: Abst 925
 4. Betka J. Příspěvek ke klasifikaci krčních uzlin a blokových direkcí. Otolaryngol 1996: 45 : 73-77
 5. Black RJ, Bray F, Ferlay J et al. Cancer incidence and mortality in the European Union. Cancer registry data and estimates of national incidence for 1990. Eur J Cancer 1997; 33 : 1075-1107
 6. Bonner JA, Goraly J,Harari PM et. Cetuximab prolongs survival in patients with locoregionally advanced squamous cell carcinoma of head and neck. A phase III study of high dose radiation therapy with and without cetuximab. Proc ASCO 2005; 23: 5507, NEJM 2006; 354: 567
 7. Burtness BA, Li Y, Flood W et al. Phase II randomized trial of cisplatin + placebo versus cisplatin + C255, a monoclonal antibody directed to the EGFR. An Eastern Cooperative Oncology Group Trial. Clin Cancer Res 2003: 9 Suppl: Abst 77
 8. Hájek R, Vorlíček J, Slavík M. Přehled protinádorové aktivity paclitaxelu v klinických studiích. Klin Onkol 1995; 8 : 33 - 44
 9. Henderson MM. International differences in diet and cancer incidence. J Natl Cancer Inst Monogr 1992;599.
 10. Herbst RS, Shin DM. Monoclonal antibodies to target epidermal growth factor receptor-positive tumors: a new paradigm for cancer therapy. Cancer 2002;94:1593-1611
 11. Kostřica R, Smilek P, Hložek J a spol. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku. Lék. Fakulta MU Brno 2003.
 12. Mazánek, J. Nádory orofaciální oblasti. Victoria Publishing, 1997.
 13. Mechl Z, Abrahámová J. Postavení cetuximabu v léčbě pokročilých nádorů ORL oblasti. Remedia 2006; 16 : 110 - 115
 14. Naramura M, Gilles SD, MendelsohnRA, Mueller BM et al. Therapeutic potential of chimeric a murine anti-( epidermal growth factor receptor) antibodies in a metastasis model for human melanoma. Cancer Immunol Immunother 1993;37:343-349
 15. Parkin DM, Pisani P, Ferlay J. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 1999;49:33.
 16. Pecen , Topolčan O, Koukalová H et al. Epidemiology of colorectal carcinoma in the Czech Republic. J Tumor Marker Oncology, 2000, 15(1), 55:56
 17. Posner M.R. Epidemiology, Outcomes and Conventional Treatment Options for Patiens With Cancers of the Head and Neck. CME, 2006; March 10
 18. Regionální centrum Národního onkologického registru. Zhoubné novotvary, Jižní Morava - rok 1997, předběžné údaje MOU v Brně 1998
 19. Shibua J, Mathers CD, Bosch-Pinto C et al. Global and regional estimates of cancer mortality and incidence by site: II. Results for the global burden of disease 2000. BMC Cancer 2002; 2: 37
 20. Smilek P, Kostřica R, Mechl Z, et al. Maligní nádory hlavy a krku: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Z.Adam, J. Vorlíček, J.Vaníček a kol. edit., Grada 2002
 21. Spurný V, Mechl Z, Červená R. Současné možnosti chemoterapie a radioterapie nádorů oblasti hlavy a krku. Praktický lékař 2002 ; 82 : 541-545
 22. Weber TK, Chin HM, Rodriguez-Bigas M, et al. Novel hMLH1 and hMSH2 germline mutations in African Americans with colorectal cancer. JAMA 1999;281:2316.
 23. Wilmink AB. Overview of the epidemiology of colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1997;40:483.